Naša dostignuća

Licence za građenje

Licenca FBiH

Licenca FBiH

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti građenja građevina.
Licenca RS

Licenca RS

Licenca za RS